Közös képviseleti munka

A képviselő munkáját elsősorban a tulajdonosi elvárások határozzák meg, a társasházi törvény és a közgyűlés előírásainak figyelembe vételével.

Közös képviselőnk az épület zavartalan üzemeltetésének biztosítása mellett folyamatosan kapcsolatot tart a tulajdonosokkal és azok felmerülő igényeit messzemenően figyelembe veszi munkája során.

A közös költség meghatározására minden esetben közgazdaságilag megalapozott, a tulajdonosok igényeit a legoptimálisabban figyelembe vevő számítás készül, amelynek célja a közös költség minél alacsonyabb, de reális szinten történő realizálása.

A közös költséget a kiadások és bevételek egyenlegeként számítjuk és teszünk javaslatot annak megvitatására a Közgyűlés előtt. A pénzforgalmat befolyásolják a közüzemi fogyasztások, de a közüzemi számlázások is (sokszor eltérő időpontban). Ezért folyamatosan figyeljük a fogyasztások és a számlázások egyenlegét.

A közös képviselő végzettségére való tekintettel maga könyvel, így bármely tulajdonostárs részére naprakész, azonnali információt ad befizetéseiről ill. előírásainak egyenlegéről. Minimálisan negyedévente közöljük a tulajdonosokkal a társasházi egyenlegüket. Munkánkat folyamatosan kommunikáljuk a tulajdonosok felé, valamint szorosan együttműködünk a Számvizsgáló Bizottsággal (heti-kétheti szintű írásos beszámoló e-mailen).

A társasház részére saját honlapot fejlesztünk és üzemeltetünk, melynek un. „belső” adataihoz kizárólag a közös képviselő által regisztrált tulajdonostársak férnek hozzá (pl. naponta követhető befizetési egyenleg, szavazás lehetősége, óraállás leadási lehetőség, lakói belső fórum, letölthető szabályzatok, dokumentumok).

Folyamatosan követjük a társasházak részére meghirdetett pályázati lehetőségeket, fejlesztéseket, önkormányzati támogatási lehetőségeket.

Különös figyelmet fordítunk munkatársaink kiválasztására, a már a lakók által is elismert szakembereket megtartjuk, motiváltsági szintjük folyamatos fenntartása mellett.